Tűz- és robbanásvédelmi prevenció

Minden éghető és robbanásveszélyes anyag, így a különböző gázpalackok szakszerű, biztonságos tárolására szigorú szabályok vonatkoznak, amelyeket mindenkinek érdemes betartani a nagyobb baj elkerülése érdekében. Nagyon súlyos anyagi károkat és komoly sérüléseket okozhat egy-egy gondatlanul tárult, vagy töltött palack. A szakszerű gázcseretelep alkalmazása mindenki érdeke. Budapest körzetében sem ritka a házilag használt különböző palackok tárolása, melyek kezelését profi szakcégre érdemes bízni minden esetben.

A teljesség igénye nélkül felhívnám néhány szabályra a figyelmet, melyet nem árt mindenkinek tudni, aki kapcsolatba kerül ilyen eszközökkel:

– Kerülendő olyan palack használata, amelyen külsérelmi nyomok találhatóak, ilyen például a horpadás a felületen vagy különböző égési nyomok.
– A palackokat minden esetben lezárt szeleppel kell tárolni.
– Csak olyan felszerelést szabad használni, amely az adott anyag kezelésére a legteljesebb mértékben alkalmas, használat előtt erről minden esetben érdemes meggyőződni.
– Védeni kell a palackot a káros fizikai és kémiai hatásoktól, valamit nem szabad tárolni 50 Celsius fok felett.
– Tilos a palackot szennyezett (esetleg zsíros vagy olajos) kesztyűben vagy ruházatban kezelni.
– Ne legyen gyújtóforrások a robbanásveszélyes palackok közelében.
– Célszerű álló helyzetben lefolytatni a tárolást, különösképpen a cseppfolyós és éghető vagy mérgező gázok esetében.
– A tároló helyiségben kötelező tűz oltására alkalmas eszközt tartani.
– Zár térben kiömlő gázt csak azon esetben kell oltani, ha feltétlenül szükséges. Elsődlegesen a minden más tüzet kell eloltani, és biztonságban kimenteni a palackokat a robbanás elkerülés érdekében.
– A gázpalackok kezelését erre alkalmas, megfelelő védőruhában kell végezni.
– Mindig figyelembe kell venni a különböző gázok sűrűségét a használatkor, lévén némelyik gáz nehezebb a levegőnél, némelyek szagtalanok, így nehezebben lehet észlelni egy esetleges szivárgás.
– Szűk helyeken (lépcsőházak, folyosók, szűk udvarok stb.) tilos tárolni gázpalackot.
– A szállítás, tárolás során meg kell bizonyosodni, hogy megfelelő, biztonságos módon vannak-e rögzítve az eszközök. A felületes tárolás, instabilan elhelyezett palack minden esetben balesetveszélyes.
– A gáz elvétele a palackokból csak megfelelő nyomáscsökkentő használatával megengedett. Ilyen eszközök használatakor mindig ügyelni kell, hogy a tömítő anyagok jó állapotúak legyen, ellenkező esetben kerülendő az alkalmazásuk. Kivétel a cseppfolyós gázok esetében, ahol is nem szabad nyomáscsökkentőt használni.
– A gázpalackokat nem szabad másik palackból újratölteni, valamint védeni kell minden esetben a gáz visszaáramlásától.
– Gázpalackok felületén található jelzéseket, betűket és címkéket nem szabad megrongálni, mert azok segítenek a bennük tárolt anyagok pontos azonosítására, ezzel együtt a szakszerű kezelés módjának megállapításában.
– A hibás vagy megrongálódott palackokat nem szabad használni, vagy használatát meg kell szüntetni, amint a sérülés a tudomásunkra jut. Ebben az esetben a hibás eszközt meg kell jelölni, el kell különíteni lehetőleg a többitől, és mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a gázpalackokkal foglalkozó céggel.

Külön felhívnám a figyelmet két csoportra.

Oxigén palack:
Nem éghető az oxigén, de az égést táplálja, ezért sokkal intenzívebben játszódnak le általa az égési folyamatok, mint atmoszférikus nyomás mellett. Égési hőmérsékletre már a palack nyitáskor bekövetkező súrlódáskor felhevülhet. Hevesen reakcióba lép különböző olajos és zsíros szennyeződésekkel.
Célszerű szoros hevederrel, statikus helyen tárolni.

Acetilén gázpalack:
Rendkívül robbanékony, levegőnél könnyebb gáz. Levegővel keveredve robbanóelegyet alkot. Spontán képes újragyulladásra. Masszával töltött palackban, nagy nyomáson tárolják oldott állapotban. Palack sérülése esetén önlebomlás következhet be, amely heves láncreakcióhoz vezethet. Ez heves felmelegedés kíséretében érhető tetten, érdemes ellenőrizni ily módon az ilyen típusú palackokat.
Hőtől és oxidációtól mentes helyen érdemes tárolni, maximum 50 Celsius fokos környezetben. Illetéktelen személyek távoltartása érdekében tiltó és figyelmeztető táblák elhelyezése ajánlott, a fokozott robbanásveszély besorolás miatt.

Remélem hasznos információkat osztottam meg. Kérek mindenkit, hogy törekedjen a biztonságra, és minden gázpalackokkal, gázcseretelepekkel kapcsolatos tevékenységgel forduljon szakemberhez.